Foto Foto Foto Foto Obec-kostel

Očkování proti vzteklině

Pan doktor Žabka bude provádět pravidlené očkování 6. září. U stoleté hospody v 16,30 h. a na horním konci u obchodu v 17,30 h.