Foto Foto Foto Foto Obec-kostel

Oznámení OÚ

Připomínáme občanům, že místní poplatek za popelnice se hradí do 31. 3. příslušného kalendářního roku buď hotově v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet obce.

Platbu lze také uhradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku na rok 2014 činí 480,- Kč za osobu a kalendářní rok.